FÖR EN
LEVANDE
REGION

Syftet med den nya designen och hemsidan var att göra innehållet mer tillgängligt för alla.

HärjedalsKök, blått kök med köksö och pallar

Med närvaro som ledord

För att alla i regionen ska kunna ta del av innehållet har hela hemsidan tillgänglighetsanpassats och skrivits på tre språk.

Den nya profilen knyter an till regionen genom grafiska element och bildval. I detta arbete har natur, kultur och människor varit i fokus. Detta presenteras i ett objektivt perspektiv som genomsyrar såväl grafik som bilder.

Berätta, vad kan vi hjälpa dig med?

Låt er
vision bli
verklighet

För att göra all kommunikation så tydlig och lönsam som möjligt har vi samlat alla tjänster under en och samma byrå.

Pelagia grafisk profil